צ. בר-טובה

 

ה ח י ת ו כ י ם

באברי המין

והציביליזציה

 

תל-אביב תשי"ט ● 1958