גיא זוהר מראיין את אלינור, האם שבי"ד רבני כופה עליה למול את בנה בניגוד לרצונה

FacebookEmailGoogle+Twitter

לשמיעת הראיון לחצו על התמונה:

gay-zohar

להלן תמליל הראיון:

אתמול קראנו לכם פוסט מאוד נרגש של אמא בשם אלינור, שכתבה בפייסבוק: "הצילו,
אני מבקשת את עזרת הציבור, אני אמא לתינוק, בוכה וזועקת. בית הדין הרבני כופה עלי
לחתוך את בני בן השנה בניגוד לרצוני (ברית מילה) תוך הטלת סנקציות כספיות כבדות,
יומיומיות."

גיא זוהר: אלינור שלום.

אלינור: שלום וברכה.

גיא זוהר: תסבירי לנו את הסיטואציה הזאת. מה קורה פה?

אלינור: משהו הזוי, משהו בלתי נתפס. משהו שלא ברור באיזו חברה אנחנו חיים. פשוט
בית הדין הרבני במהלך הליך גירושין לוקח לעצמו סמכות שהיא לא בסמכותו ולא
בסמכות של אף אחד בעולם להכריח אותי כאם לחתוך את בני בניגוד לרצוני ובית הדין
כורך את זה בהליך גירושין וכופה עלי תחת סנקציות כספיות יומיומיות מאוד…

גיא זוהר: מה זאת אומרת יומיומיות?

אלינור: כל יום אני צריכה לשלם 500 ש"ח על זה שאני לא מלה את הבן שלי.

גיא זוהר: כל יום שעובר, שאת לא עושה את מה שבין הדין אמר, את צריכה לשלם 500
ש"ח קנס.

אלינור: נכון.

גיא זוהר: ממתי זה התחיל? מתי היתה ההחלטה?

אלינור: אין לי בכלל את היכולת המינימלית להגיע לפסיק של הסכום הזה. אני לא
עובדת.

גיא זוהר: לא, זה ברור. אבל ממתי ההחלטה?

אלינור: ההחלטה ניתנה ב-21 לחודש (נובמבר 2013).

גיא זוהר: הבנתי. זאת אומרת את כבר חייבת 3,000 ש"ח.

אלינור: נכון.

גיא זוהר: כן, אז אוקיי, את צריכה להסביר לנו את הסיטואציה, אני לא יודע כמה את
יכולה להיכנס לפרטים. אבל, התינוק הוא בן שנה כבר. נכון?

אלינור: נכון.

גיא זוהר: מה שמו? אפשר להגיד? עדיף שלא. מאה אחוז. אנחנו רק צריכים להבין את
הסיפור. אז כשהתינוק נולד את והאבא הייתם ביחד?

אלינור: כשהלידה עצמה היתה כן, זמן מה לאחר מכן כבר האב הגיש תביעת גירושין
בבית הדין הרבני.

גיא זוהר: הוא הגיש אותה עוד לפני הלידה, או רק אחרי הלידה?

אלינור: אחרי הלידה. סמוך ללידה. ובתביעה לא היתה שום כריכה ושום אזכור לגבי ברית
המילה. לא רק זה, אלא גם שנה שלמה האב ישב בשילוב ידיים…

גיא זוהר: רגע, הגט הושלם כבר?

אלינור: לא. עדיין לא.

גיא זוהר: את מראש התכוונת, חשבת שאת לא רוצה לעשות ברית מילה? זה היה דבר
שהיה ידוע ביניכם, מוסכם ביניכם?

אלינור: היתה הסכמה בינינו, לא היתה שום התנגדות מצדו לגבי אי המילה, ולפתע, באופן
מפתיע, במעמד צד אחד, מבלי שהייתי נוכחת בדיון מפאת מחלה, הוא העלה את זה בעל
פה בזמן דיון בבית הדין הרבני, בלי שום בקשה, ובלי שום דבר מסודר, בלי לשמוע את
קולי, את עמדתי, ובאופן די נחרץ ודי מהיר, מיד בתום הדיון בית הדין הוציא החלטה תחת
סנקציות כספיות, אם תוך שבעה ימים, תוך שבעה ימים עלייך למול את הבן שלך, אחרת
את מקבלת (קנס) 500 ש"ח כל יום.

גיא זוהר: אני עדיין מנסה להבין גם את ההקשר.

אלינור: כן.

גיא זוהר: מה הם אומרים? הם חושבים שאת משתמשת בזה כנשק נגד הבעל במסגרת
הליך הגירושין?

אלינור: זה מה שהם טוענים. אני לא מבינה מאיפה הם המציאו את השפן הזה, מאיפה הם
המציאו את זה. אם הבעל פתח תביעת גירושין ואני טענתי שאני מעדיפה שלום בית, אז
איפה אני פה רוצה לעשות שרירים?? משהו פה לא מסתדר.

גיא זוהר: אתם עוד התחתנת לפני ההריון או רק אחרי שהתגלה ההריון, סליחה שאני
נכנס לפרטים, רק כדי להבין את הסיטואציה, אנחנו פשוט חייבים להבין פה את
הסיטואציה, לדעתי?

אלינור: אנחנו התחתנו לפני ההריון.

גיא זוהר: אוקיי. אני רוצה להקריא משפט מתוך ההחלטה של בית הדין הרבני: "ברית
מילה," כותבים הדיינים, "היא פעולה כירורגית סטנדרטית הנערכת בכל ילד יהודי. ולכן,
כאשר אחד מההורים דורש זאת, אין הצד השני יכול לעכב בידו אלא לאחר שיוכח
שהדבר מסוכן מבחינה רפואית." זאת אומרת, במדינת ישראל, ילד יהודי, אם אחד ההורים
רוצה, חייב הילד לעבור ברית מילה. כך אני מבין את מה שכתוב פה, אלא אם כן אני לא
מבין כלום. לכן, ליתר ביטחון, צירפנו מישהו שהוא משפטן, הוא אמור להבין. והוא לא
קשור למקרה. הד"ר יאיר שיבר, שלום.

ד"ר יאיר שיבר: שלום וברכה.

גיא זוהר: אתה מומחה בדיני משפחה, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן
ובמכללת נתניה. שמעת את הציטוט?

ד"ר יאיר שיבר: שמעתי את הציטוט.

גיא זוהר: זה, זה רק אני מופתע? או ש … ?

ד"ר יאיר שיבר: אני גם מופתע מאוד, כי עם כל הכבוד לבית הדין הרבני, אכן באמת
במדינת ישראל בחברה היהודית הנושא של ברית מילה הוא לא דבר שהוא מוסדר בחוק
והוא באמת עניין הלכתי, וכשההורים רוצים לעשות אותו זכותם לעשות, אף אחד לא מונע
מהם, אין חוק שאוסר את זה, אבל גם אין חוק שמחייב את זה.

גיא זוהר: אז הם אומרים, במקרה ואין החלטה….

ד"ר יאיר שיבר: לכן, לכן, זה בדיוק, לכן, כאשר מדובר בהורים, שהם שניהם אפוטרופסים
טבעיים של הקטין הזה, ולשניהם יש זכות החלטה שווה לגבי מה ייעשה עם הקטין, או לא
ייעשה עם הקטין, וברגע שיש מחלוקת פיזית לגבי קטין מסוים, אם לעשות בו פעולה
מסוימת או לא לעשות בו פעולה מסוימת, החוק מחייב גם לצרף גם את עמדת היועץ
המשפטי לממשלה, כגורם נוסף שיגן על זכויות הקטין, ואין שום סיבה שבעולם לחייב
אמא או אבא או אחד מהצדדים שמסרב לביצוע פעולה כירורגית, גם אם לדעת בית הדין
הרבני אינה מסוכנת, לבצע את זה בקטין. אני אכן חושב שלבית הדין הרבני אין סמכות
שיפוט בעניין הזה. זה לא עניין שקשור למשמורת, ואני לא יודע אם שם נושא המשמורת
נכרך בתביעת הגירושין, אבל גם אם כן, זה לא עניין שהוא בסמכותו, זה לא עניין שהוא
בחלק מסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, הוא לא עניין שקשור לכריכה, הוא גם לא
עניין לפי סעיף 9 בהסכמה, זה לא אחד מענייני המעמד האישי שקשורים לפי סימן 51
לדבר המלך, ואני חושב שבהחלטה הזו יש בעצם מין סוג של כפייה דתית על מי שאינו
חפץ בכך. ואני חייב לציין שלי יש שלושה בנים, ואת כולם אמנם העברתי ברית מילה אבל
זה היה בהסכמתה המלאה של אשתי.

גיא זוהר: לא, ברור. וכל עוד יש שני הורים שהם האפוטרופוסים הטבעיים אז צריך את
ההסכמה של שניהם.

ד"ר יאיר שיבר: נכון. חד משמעית. וכיוון שמדובר פה בענייניו של האישיים של הקטין,
וממילא קטין הוא אינו מיוצג בסיטואציה הזאת כדבעי, אני חושב שסמכות השיפוט בעניין
הזה צריכה להיות, אם כבר, של בית המשפט לענייני משפחה.

גיא זוהר: הם כאילו לקחו את ברירת המחדל, שהיא כן לעשות ברית מילה, שזה נשמע
משהו מופרך.

ד"ר יאיר שיבר: שזה מה שמופרך, שהברירת מחדל צריכה להיות בדיוק הפוכה: אם אחד
ההורים מסרב, אז אי אפשר לחייב. זה צריך להיות בדיוק הפוך.

גיא זוהר: אלינור.

אלינור: לא מדובר פה בהליך רפואי לאיזשהו צורך של תיקון רפואי, אלא מדובר פה
בהליך דתי, מתוך אמונה דתית, שהיא לא בהשקפתי, אני אדם חילוני, ולא ניתן לחייב אותי
לעשות את זה בכוח ללא הסכמתי. והגוף של הילד זו זכותו, זכותו על הגוף שלו.

גיא זוהר: לא, לא, יש פה דיון, הדיון, אנחנו לא נכנסים לדיון כן או לא ברית מילה, אנחנו
כן נכנסים ל….

אלינור: לכפייה הדתית.

גיא זוהר: לצד של הכפייה הדתית, שאם שני ההורים לא מסכימים, למה הם חד משמעית
קובעים לטובת ברית המילה. נכון, ד"ר שיבר?

אלינור: נכון. הם יודעים את ההלכה. הם כופים את הדת עלי, על התינוק שלי.

ד"ר יאיר שיבר: אני חושב שעם כל הכבוד, ואני מכבד מאוד את ההלכה היהודית ואת
המסורת היהודית שנהגו בה אבותינו לאורך שנים, ואני עצמי נהגתי לפיה, אבל עם כל
הכבוד, יש גבול וחייב להיות גבול מאוד ברור, אחרת אין סוף לדברים האלה, וזה יתחיל
מברית מילה ואי אפשר לדעת לאן מחר זה יתגלגל.

גיא זוהר: יפה. ד"ר שיבר, מה אפשר לעשות? יש לה כמובן ייצוג משפטי, ואני מבין
שהולכים לערער. אבל יש באמת סמכות שיכולה לערער, כי אנחנו יודעים שבענייני גירושין
זה מאוד מסובך מול בית הדין הרבני.

ד"ר יאיר שיבר: לא, זה בכלל לא מסובך. יש חוק ויש דין ודיין במדינה הזאת. אני מניח
שעכשיו בטח עורך הדין שלה ימליץ לה להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול, ואז בין
הדין הרבני הגדול,

אלינור: לא, יש פה טעות, אני כבר ערערתי לבית הדין הרבני הגדול,

ד"ר יאיר שיבר: מצוין, ואז בית הדין הרבני הגדול, במידה וההחלטה שלו תהיה לאשר את
פסק הדין של בית הדין הרבני האזורי, יושב בג"צ, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, שניתן
יהיה להפנות את השאלה הזאת אליו.

גיא זוהר: אז רק שתדע שהערעור בבית הדין הרבני הגדול נדחה כבר והוא הותיר את זה.

ד"ר יאיר שיבר: אה, נדחה. ואישר.

גיא זוהר: כן, כן. אישר.

ד"ר יאיר שיבר: אז חד משמעית, אז הפנייה היום צריכה להיות לבג"צ שידון בשאלה.
תראה, יש פה שאלה שקשורה לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, פר-אקסלנס… סמכויות
הורים.

גיא זוהר: אני רוצה לצטט לך מתוך ההחלטה של בית הדין הרבני הגדול, והדיינים בוארון,
הרב אלחדד, והרב שחור: "אם ייפתח פתח ותינתן לאם אפשרות למנוע ברית מילה או
להשתמש בהתנגדותה ככלי להשגת הישגים במאבק הגירושין, אנו עלולים למצוא עצמנו
בפני פרץ של תיקים כאלו, ואז יתווסף ממד אימתני לתהליך הגירושין." זאת אומרת, הם
רואים בצעד של האמא בכלל צעד בצד של הגירושין, עכשיו, יכול להיות, אבל זה לא
רלוונטי. אני חושב. אם אני מבין משהו בצדק טבעי. אתה מסכים אתי?

ד"ר יאיר שיבר: תראה, אני לא יודע. אני לא הייתי בבית הדין הרבני ואני לא יודע באיזה
נסיבות זה עלה. ואני גם שמעתי מה אלינור אומרת באיזה נסיבות זה עלה. בכל מקרה, אני
לא חושב ….

גיא זוהר: אה, אה, רגע, רגע, יש תוספת חשובה, הם כתבו ש: "הסרת העורלה מכשירה
את נפשו הרוחנית של הילד לקבלת עול מלכות שמיים וללימוד תורת אלוקים ומצוותיו."

ד"ר יאיר שיבר: יפה, זה יפה, רק שהם צריכים לפסוק משפטית, ולא קבלית, עם כל
הכבוד.

גיא זוהר: לגמרי. קודם כול, תודה לנטע אחיטוב, שאנחנו שנתנה לנו את כל הציטוטים
ב"הארץ". אלינור, מה עכשיו?

אלינור: עכשיו אין לי יותר מדי אפשרויות, יש לי דרך אחת סלולה, וזה בג"צ. ואם יש, אם
בג"צ באמת יחליט לתת את הצדק ההגון, שזה הגוף של הילד, וזכותו הבלעדית היא על
הגוף שלו, בפרט כשיש מחלוקת בין שני ההורים. לא אני ולא הוא צריכים להחליט על
הגוף שלו. לחתוך לו איבר מין, פעולה בלתי הפיכה. זה לא שאני מחליטה לו על חינוך
לבית הספר.

גיא זוהר: לא, לא, ברור. אותנו…

אלינור: כי המקרה שלי הוא פתח …

גיא זוהר: אנחנו מחוייבים לאיזון, אבל אני חייב להודות שבדיון הזה אין שום איזון, אנחנו
באמת לא מצליחים למצוא שום בסיס משפטי, דמוקרטי, נאמר…

ד"ר יאיר שיבר: על פניו, איך שהצגת את הדברים, אין פה שום בסיס משפטי להחלטה.

אלינור: לגמרי, אין.

גיא זוהר: אלינור, אנחנו נמשיך לעקוב. מתי הדיון בבג"צ, את יודעת?

אלינור: לא, אנחנו בדיוק עכשיו נערכים לעתירה…

ד"ר יאיר שיבר: … לעתירה ולבקשה לצו על תנאי…

אלינור: אני פה קורבן, ויהיה פה פתח לעוד דברים הרבה יותר גרועים.

גיא זוהר: לגמרי.

אלינור: עצם זה שבית הדין הרבני הוא היום ממסד יחיד לנישואים בארץ, לא נותן לו את
האפשרות לכרוך כל דבר דתי הלכתי על אנשים חילוניים.

גיא זוהר: אלינור, תודה רבה. בהצלחה. אנחנו נהיה בקשר. ד"ר יאיר שיבר אני מאוד מודה
לך על הדברים הברורים והחדים. זה בהחלט עזר לנו, תודה רבה.

ד"ר יאיר שיבר: יום טוב.

FacebookEmailGoogle+Twitter
הפוסט הזה פורסם בקטגוריה כללי.‏ קישור ישיר לפוסט.

כתיבת תגובה

Or

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>